Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

Kontakt


Centrala Międzynarodowa:
Raelian Movement
P.O. Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland
(Pisz na ten adres jedynie w przypadku gdy nie odnajdujesz swojego kraju na poniższej liście)
press: www.raelpress.org

Polski Ruch Raeliański

Tel: +48 22 349 26 68
Email: polandrael.org
Website: http://pl.rael.org
Odszukaj najbliższy oddział Ruchu Raeliańskiego wybierając swój kontynent oraz kraj z listy poniżej.