Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

 FAQ #16

Jaki jest stosunek Raelianizmu do Pedofilii?
Pomimo tego, że jesteśmy za pełną swobodą seksualną pomiędzy dorosłymi, to jeśli jesteś pedofilem, zdecydowanie nie będziesz mile widziany w Ruchu Raeliańskim. Przyczyną tego nie jest jedynie fakt niezaprzeczalny, iż jest to choroba na tle psychicznym. Ale także, co ważne, w przeciwieństwie do tego do czego namawia polityka Kościoła Katolickiego (zobacz nopedo.org), która nakazuje utajniać wszelkie przejawy pedofilii wśród księży (dostrzega problem po czym przenosi rzeczonych księży do innych parafii, tak by mogli praktykować swoje ohydne zachowania na nowych ofiarach). Ruch Raeliański ma ściśle określone stanowisko w tej kwestii, nie dość, że natychmiast wykluczamy takiego podejrzanego o skłonności pedofilskie osobnika z naszych struktur, bądź takiego, który dopuścił się współżycia z nieletnim, którego jeszcze chroni prawo, ale także, oddajemy go do dyspozycji organów ścigania.

Niektórych przyciągała nasza filozofia, wyrabiali swoją opinię na podstawie oszczerczych, fałszywych artykułów (mi. w prasie francuskiej) mówiących o pełnej wolności seksualnej wśród Raelian, w którą to z kolei wolność miała by wpisywać się i pedofilia. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Gdy indywidualność, jaką jest człowiek ma pełne, bogate życie seksualne, nie myśli nawet o przerzucaniu swoich popędów seksualnych na dzieci, co niestety czynią Księża Katoliccy właśnie z braku owego życia seksualnego. Niektóre artykuły odnoszą się nawet do Raeliańskiego Zakonu Aniołków, zgromadzenia kobiet, które pragną rozwijać własną kobiecość, i które mogą nawet składać przysięgę, jeśli zechcą, by w pełni poświęcić własną seksualność tylko naszym Stwórcom i ich Prorokom. Wtedy takie kobiety, noszą różowe piórko zawieszone u szyi, by otwarcie pokazywać własne pragnienie do nie uprawiania seksu. Te kobiety dobrowolnie o tym zadecydowały, tak samo jak czynią to katolickie siostry zakonne; jest to właśnie częścią wolności seksualnej, jaką sami wyznajemy, prawo do odejścia od seksu jest również jej częścią. W tej organizacji są także niepełnoletni. Takie Aniołki powinny sygnalizować, że są poniżej prawnie ustalonego wieku, od którego można z nimi uprawiać seks. Sygnałem tym jest czarne piórko umiejscowione również wokół szyi. Ma to być gwarantem, że żaden dorosły Raelianin, kiedykolwiek, nie zbliży się do nich, mając na myśli kontakt seksualny. Niektóre z niepełnoletnich Aniołków decydują się na całkowite wyzbycie się kontaktów seksualnych, dlatego też odmawiają partnerom w swoim wieku, podczas gdy większość osób w ich wieku doświadcza seksu, gdy są nastolatkami. Powinny wtedy nosić różowe piórko. Niektóre gazety potraktowały decyzję niepełnoletnich Aniołków, które "zadecydowały poświęcić swoją seksualność naszym Stwórcom" za akt pedofilii, co jest całkowicie niedorzeczne.

Jest to bardzo wyraźnie sprecyzowane w Filozofii Raeliańskiej, że pedofilia jest eskalacją choroby umysłowej, i nigdy nie będzie tolerowana w organizacji. Jakikolwiek członek struktur, bez względu na swoje stanowisko, który byłby winny takiego zachowania, zostanie natychmiast wydalony i oddany do dyspozycji organów ścigania.
  

 Category: Pytania odnośnie Przesłania Elohim

 • Kto stworzył Elohim?
  Jeśli wierzymy w Boga, możemy zapytać "Kto stworzył Boga". Jeśli wierzymy w ewolucję oraz w "Wielki Wybuch" (BB) zapytamy "Skąd się wzięła materia oraz energia, która towarzyszyła BB?". Co do Elohim, sprawa wygląda tak samo - zostali stworzeni przez ludzi przybyłych z nieba, którzy byli ich stwórcami. Jest to nieskończony cykl życia. Pewnego dnia naukowcy z Ziemi także polecą na inną planetę i zaludnią ją swoją kreacją. Rozpoczynając w ten sposób nowy cykl życia ludzkości.
 • Dlaczego potrzebują Ambasady?
  Nie są najeźdźcami. Wyrazili chęć swojego przybycia, jednakże respektują nasze prawo do odmowy. To od nas zależy czy ich zaprosimy, i takim zaproszeniem jest właśnie Ambasada. Tyle przynajmniej możemy zrobić.

  Bez neutralności Ambasady, wolnej przestrzeni powietrznej, oraz oficjalnego zaproszenia, niezapowiedziane i niepożądane lądowanie wywołałoby ogromne polityczne, ekonomiczne i społeczne reperkusje z katastrofalnymi skutkami w skali globalnej. Co więcej, nie chcą oni także wybierać żadnego rządu, religii czy ideologii, różnej od Filozofii Raeliańskiej, poprzez kontakt z jakąkolwiek instytucją na Ziemi. Zatem Elohim przybędą tylko wtedy, gdy wybudujemy Ambasadę, taką jaką jest ich miłość i szacunek do nas.

  Zgodnie z ich zaleceniami, Rael założył Ruch Raeliański, bez dochodową międzynarodową organizację, by zebrać razem wszystkich tych, którzy wyrażają chęć pomocy. Jest to całkowicie otwarta organizacja, stworzona by nie przekonywać, ale by informować, pozwalająca swoim członkom na opuszczenie jej szeregów, jak i przyjmowanie nowych - kiedy tylko wyrażą taką chęć. Żaden członek Ruchu Raeliańskiego nigdy nie dostaje wynagrodzenia za swoją pracę, włączając w to samego Raela. Działalność każdego z członków jest czysto społeczna, gdyż wszystko co robią, robią z zamiłowania i chęci.
 • Dlaczego Elohim nie pokażą się wszystkim, tak byśmy mogli potwierdzić to co twierdzi Rael?
  Zatrzymajmy się na chwilkę i wyobraźmy sobie taki scenariusz... Wszechmogąca, jak dotąd nie spotykana siła, która jest odpowiedzialna za nasze istnienie, nagle pojawia się na Ziemi lub też na Ziemskim niebie, tak by wszyscy mogli ją ujżeć. Wyobraź sobie także, że owe ujawnienie się, ma miejsce na pozaziemskim statku kosmicznym.

  Jak zareagowaliby ludzie widząc inne istoty ludzkie wychodzące ze statku kosmicznego? Wielce prawdopodobne, że zostałyby one wzięte za najeźdźców, co skutkowałoby zagrożeniem odwetu ze strony wojskowych. Pewien poziom zrozumienia jest wymagany z obu stron, zanim spotkanie to mogłoby się odbyć w pokojowej atmosferze.

  Rael twierdzi, że Elohim nie będą stosować żadnego rodzaju "cudów", by spróbowac przekonać nas do ich faktycznej roli jaką odegrali w naszym pochodzeniu, tak jak to miało miejsce w czasach ukrzyżowania Chrystusa. Nawet dzięki demonstracji fantastycznych mocy Elohim, nie zapobiegło to ukrzyżowaniu Jezusa. Opór przeciwko naukom przez niego głoszonym był większy. Te "cuda" nie były postrzegane jako wystarczające dowody.

  Ważnym jest zrozumenie, że Elohim nie wymagają od nas uwielbienia, ale raczej odwzajemnionej miłości do nich. Pragną naszego całkowitego ZROZUMIENIA prawdy, żywiąc nadzieję, że możemy się od nich wiele nauczyć i pewnego dnia móc dołączyć do ekskluzywnego grona nieskończonych możliwości naukowych, które istnieje we wszechświecie, podnosząc tym samym świadomość nas wszystkich.

  Żyjemy w niezwykle ważnym dla historii ludzkości okresie, odkąd posiedliśmy wystarczającą wiedzę technologiczną, idealnie komponującą się w mechanizmy naszej egzystencji. Chociaż w dużym uproszczeniu, Przesłanie daje nam wszystkie podstawowe informacje by ujżeć prawdę o naszym pochodzeniu, stan niepokojów na naszej planecie sięga zenitu. I to co jest paradygmatem musi zostać odrzucone, jeśli chcemy osiągnąć pełny rozwój jako ludzkość.

  Jeśli i czy kiedykolwiek te czasy nadejdą, Elohim faktycznie przybędą jako zaproszeni przez nas goście, zaproszeni przez planetę pełną indywidualnie obudzonych świadomości, które są gotowe ich przywitać.
 • Jak Raelianie mogą wierzyć w to co mówi jeden człowiek?
  Wszystko to co zostalo napisane w książkach Raela jest potwierdzone i mające oparcie w starożytnych tekstach religijnych, legendach, tradycjach, tak jak i w nowoczesnej nauce. Dowody na dziesiątki kontaktów pomiędzy ludzkością, a istotami z innej planety możemy znaleść w wielu źródłach historycznych, na wielu kontynentach. I kiedy prześledzimy naukowe udogodnienia w naszym dzisiejszym społeczeństwie, wszystko to zostało już ogłoszone przez Raela 33 lata temu.

  Filozofia Raeliańska jest filozofią zrozumienia, a nie wiary. To dlatego Rael we własnej osobie, prosi Cię o nie ślepą wierę w jego słowa, ale o szukanie zrozumienia we własnym zakresie, tak by każdy z osobna mógł wybrać najbardziej odpowiadające mu części tej wielkiej układanki.