Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

Seminaria: Afryka

 

Dates & Location

From Friday 30th March at 09h00 to Monday 2nd April , 73aH (2018)

Location

Pretoria