Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

Seminaria: Afryka

 

Schedule

Daily schedule for the seminar
7:00 - 7:30: Meditation
9:00 -12:00: Teaching
16:00 - 18:00 : Teaching or workshop
21:00 – 22:30: Entertainment, show times or meditations