Książka, która dosłownie jest spoza tego świata. Pobierz ją i przeczytaj by się o tym przekonać!

Ruch Raeliański

Przesłanie

Przez wieki uczeni debatowali nad głównymi możliwościami, które według nich stanowiły odpowiedź na pytanie odnośnie pochodzenia oraz sensu życia. Niektórzy usiłowali wyjaśnić to wyższymi siłami sprawczymi, których zresztą nie można było umieścić w powszechnie znanej Teorii Ewolucji. Podczas gdy inni odrzucali boską ingerencję jako całkowicie irracjonalną.
Ale co jeśli inna teoria, z jednej strony racjonalna, z drugiej strony filozoficznie głęboka, okazała się być zupełnie możliwa?
Oto, co proponuje Przesłanie: Tysiące lat temu naukowcy z innej planety przybyli na Ziemię i stworzyli wszystkie formy życia, wliczając w to istoty ludzkie, które uczyniono na własny obraz i podobieństwo. Ślady istnienia tych naukowców, oraz przebieg ich pracy, możemy znaleźć w starożytnych tekstach wielu kultur. Dzięki wysokiemu stopniowi zaawansowania technologicznego, byli oni postrzegani przez naszych prymitywnych przodków jako bogowie. Dość często też określano ich mianem 'Elohim', co w starohebrajskim oznaczało 'Ci, którzy przybyli z nieba'. Dzięki wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, byli oni postrzegani przez naszych prymitywnych przodków jako bogowie. Dość często też określano ich mianem 'Elohim', co w staro hebrajskim oznaczało 'Ci, którzy przybyli z nieba'.
Pomijając liczbę mnogą tegoż słowa, Elohim było przez wieki niesłusznie tłumaczone w formie pojedynczej jako 'Bóg', co ma obecnie odzwierciedlenie we współczesnych wydaniach Biblii.
Niemniej jednak, ci ludzie, którzy przybyli z nieba (Elohim) edukowali ludzkość poprzez wieki swojej obecności, robili to poprzez swoich różnych wysłanników (zwanych także Prorokami), z którymi mieli bezpośredni kontakt. Każdy z tych wysłanników, miał przekazywaną wiedzę adekwatną do poziomu zrozumienia czasów, w których żył Prorok. Głównym celem takich nauk było przekazanie ludzkości podstaw, według których ludzkość miała postępować, zasady oparte na szacunku do bliźniego i wyrzeczenia się agresji w jakiejkolwiek formie. W momencie, gdy ludzkość osiągnęła wystarczający poziom zrozumienia naukowego, Elohim zdecydowali się na szersze zaprezentowanie się światu: poprzez zjawiska określane mianem UFO, a na przekazaniu ostatecznego Przesłania kończąc. Raelowi zostały powierzone dwie misje: szerzenie wiedzy na temat ostatecznego Przesłania od naszych Stwórców, oraz przygotowanie Ambasady, w której nastąpi oficjalny powrót Elohim na Ziemię.

Ateistyczna teoria 'Inteligentnego Projektu' daje nam racjonalne rozwiązanie starego sporu pomiędzy wyznawcami teorii Boskiego Stworzenia, a ewolucjonistami. Idealnie komponuje się nie tylko w obecnie znane odkrycia naukowe, ale również w to, co niosą ze sobą starożytne podania różnych kultur.
Ale nie wierz nam na słowo! Przeczytaj „Przekaz dany mi przez przybyszów z kosmosu” i zrób własne rozeznanie w temacie.
Gwarantujemy Ci, że po tej lekturze już nigdy nie spojrzysz na świat w ten sam sposób co dotychczas!